linh tinh

Cài đặt môi trường trên Macbook Pro M1

Vậy kết luận lại là có nên sử dụng Macbook với chip M1 để lập trình không. Hiệu năng và tốc độ xử lý hoàn hảo như vậy cơ mà? Thì thực ra, câu trả lời nằm ở nhu cầu và những phần mềm bạn sử dụng cho lập trình.